Wilderness Vagabonds

Follow @oroboros on Micro.blog.

Twilight, June 6, 2019 at Tres Piedras, New Mexico, USA

Time lapse